网站标志
点评详情
发布于:2017-4-11 00:24:06  访问:217 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Chung Cu The Golden Palm
The Golden Palm tọa lạc tại tuyến đường Lê Văn Lương  địa điểm đắc địa  ngay cạnh ngã ba đường Hoàng Ngân, trục đường huyết mạch cùng cơ sở hạ tầng đồng loạt nhất của Hà Nội Thủ Đô. Tòa nhà Golden Palm Lê Văn Lương là Khu đô thị tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở.. Quần thể hứa hẹn sẽ biến thành cơn sốt trên thị trường BĐS trong năm năm 2016.....kk


ZZZ Chung cư Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm z Golden PalmThe Golden PalmChung cư Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden PalmChung cư Golden PalmThe Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z d`le pont d`or 36 hoàng cầu z Chung cư The Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden PalmChung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden PalmChung cư The Golden Palm z Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z The Golden Palm z Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn LươngThe Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z The Golden Palm z Golden PalmChung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z z The Golden Palm z Golden PalmThe Golden Palm z Chung cư Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z The Golden Palm z Golden PalmThe Golden Palm z Golden Palm z The Golden Palm z Golden Palm z The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn LươngThe Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn LươngThe Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn LươngChung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden PalmThe Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn LươngThe Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn LươngChung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden PalmThe Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm z Golden PalmThe Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn LươngChung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden PalmChung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn LươngChung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden PalmChung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden PalmChung cư Golden PalmThe Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden PalmChung cư The Golden Palm z Golden Palm z The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden PalmChung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương zSS


ZZZZZ
TỔNG QUAN DỰ ÁN THE GOLDEN PALM HÀ NỘI


+ Tên Tòa tháp đầu tứ: Chung cư Golden Palm

+ Chủ đầu tứ Chung cư: Công ty cổ phần đầu bốn Bất Động Sản Cen Invest

+ Vị trí Chung cư: mảnh đất số 4.5 Lê Văn Lương

Nhà thầu thi công Dự án The Golden Palm

+ Tổng diện tích Quần thể: 9.000 m2

+ Tổng diện tích sàn thành lập: 2.800 m2

+ Mật độ xây dựng: chiếm 69%

+ Quy mô Khu đô thị: Gồm 2 nhà cửa bình thường đế cao 30 tầng

+ xong xuôi và bàn giao: Qúy I/ 2018......


=> Tìm hiểu: Chủ đầu tư Dự án Golden PalmVỊ TRÍ DỰ ÁN THE GOLDEN PALM HÀ NỘI


Chung cư The Golden Palm nằm ở vị trí đắc địa thuộc mặt đường Lê Văn Lương Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tổ hợp căn hộ sở hữu một địa điểm quà số 4.5 CC Lê Văn Lương, Cầu Giấy. tọa lạc tại vị trí đắc địa, The Golden Palm nằm trên dãy phố Lê Văn Lương – tuyến phố nổi bật, phát hành, được quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng đồng loạt của Thủ đô Hà Nội. Từ Dự án, người dân có thể thuận lợi tiếp cận các tiện ích, dịch vụ xã hội sẵn có về trường học, bệnh viện, cửa hàng, phô giao thông huyết mạch nối vào giữa thành phố,….....
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
脚注信息

深圳市高林精科光电有限公司 Copyright(C)2009-2015